Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Dragi spectatori, vă informăm cu privire la măsurile și regulile în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Mai jos regăsiți un set de măsuri și reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru sălile de cinema, pe baza legislației și a recomandărilor autorităților publice din România:

În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:

Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mică de 1,5/1.000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea.

Măsuri care privesc echipa de organizare și răspunderea individuală; angajații și/sau voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile:

a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care, pentru o protecție eficace, trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;

c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;

e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate;

f) utilizarea de către echipă, pe cât posibil, a echipamentelor individuale (de exemplu căști, stații radio etc.), acestea urmând să fie dezinfectate după fiecare utilizare și după fiecare schimb de către o companie specializată sau de personalul autorizat.

 

2. Măsuri care privesc angajatorii:

a) se va face triajul observațional al angajaților/voluntarilor și nu se va permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

b)
 asigurarea protecției corespunzătoare a personalului, cu precădere a celui care interacționează cu publicul:
(i) punerea la dispoziție de soluții hidroalcoolice de dezinfectare a mâinilor în zonele utilizate de către personal;
(ii) punerea la dispoziție a echipamentului de protecție, măști (medicală/nonmedicală) și/sau viziere, mănuși de unică folosință;(iii) montarea unor paravane despărțitoare la casele de bilete;

c)
 se va face termometrizarea zilnică, la intrarea în serviciu, iar angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;

d)
 se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 1,5 m;

e)
 acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 m. Se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Servirea mesei de către personalul angajat se va face în spații special amenajate, după un program prestabilit, cu respectarea normelor în vigoare, pentru spații cu această destinație. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;

f)
 decalarea programului de lucru, pe cât posibil, pentru a evita aglomerările la intrare/ieșire din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp la locul de muncă;

g)
 informarea și instruirea personalului în domeniul sănătății și igienei;

h) în situația extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:

(i)
 izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;
(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;
(iii) după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei încăperi;
(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp în egală măsură în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;

i)
 în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu virusul SARS-CoV-2 a fost prezentă în una sau mai multe locații, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;

j) pentru activitatea desfășurată în birourile cinematografelor se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;

k)
 informarea personalului angajat privind măsurile de igienă atât în format scris, cât și prin ședințe zilnice scurte, la începerea programului de lucru.

 

3. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:
a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;

b) creșterea numărului participanților va fi graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/ regiunea în care se desfășoară proiecția:
(i) scenariul 1 - organizarea și desfășurarea activității cinematografelor este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mică de 1,5/1.000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea.
(ii) scenariul 2 -
a) Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea sau închiderea activităților cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori;

b)
 Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităților cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

c)
 se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces. Realizarea unei comunicări corecte și eficiente despre măsurile de siguranță sanitară adoptate de către cinematograf, promovate în locație, dar și pe site-ul acestuia și pe rețelele de socializare pentru o vizibilitate sporită și o înțelegere cât mai bună din partea publicului;

d) accesul se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1,5 m;

e)
 triaj observațional la intrarea în locație: nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și temperatură mai mare de 37,3°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în spațiul destinat. Prin excepție, în cazul cinematografelor din incinta spațiilor comerciale, dacă temperatura a fost deja măsurată la intrare, aceasta rămâne valabilă pe toată perioada petrecută în respectiva clădire;

f)
 obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;

g)
 accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata proiecției. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;

h)
 organizarea cozilor la intrarea/ ieșirea din locație/casa de bilete prin marcaje care să indice distanța regulamentară de 1,5 m între persoane;

i)
 publicul va fi încurajat să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectat avizat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție;

j) vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrare;

k)
 vânzarea de bilete se va face pe cât posibil online, astfel încât contactul fizic să fie minimizat în locații. În cazul achiziției biletelor la casa de bilete:
(i) încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;
(ii) deschiderea casei de bilete cu suficient timp înaintea proiecției, astfel încât să fie evitată aglomerația;
(iii) în cazul în care accesul în sală este efectuat în imediata apropiere a casei de bilete, aceasta va fi închisă cu 15 minute înainte de a începe proiecția;

l)
 interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și altor materiale informative în format fizic;

m)
 dezinfecția regulată a suprafețelor;

n)
 organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța fizică regulamentară de 1,5 m între persoane;

o)
 evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul cinematografului;

p)
 instituirea obligativității măsurii de purtare a măștii de protecție și a mănușilor pentru persoanele care asigură paza obiectivelor;

q)
 biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personalul cinematografului, și nu rupte sau atinse cu mâna;

r) intrarea și ieșirea din locație se va efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze aglomerație:

(i) accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor, cât mai devreme posibil, fără a staționa pe hol, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, accesul în sală se va efectua începând cu rândurile cele mai îndepărtate de intrarea în sală;

(ii) ieșirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieșirea din sală, pe ușile de evacuare;

s) în cazul unui cinematograf cu mai multe săli aflate în aceeași incintă, se vor eșalona orele de început și de sfârșit ale proiecțiilor, în așa fel încât să nu se suprapună orele de acces și ieșire din mai multe săli, evitându-se astfel aglomerarea spațiilor comune;

t) stabilirea și implementarea unor circuite distincte pentru acces și ieșire;

u) în funcție de dimensiunile cinematografului, accesul va începe cu până la o oră înainte de proiecție, pentru a evita adunarea mulțimilor, acest lucru fiind menționat și pe bilet, dar și în comunicarea asigurată de către organizator.

 

4. Măsuri legate de organizarea locației:

a) stabilirea și respectarea numărului maxim de persoane permise în sala de cinema;

b) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor după și/sau înaintea fiecărei proiecții;

c) asigurarea unui sistem de aer condiționat/ventilație corespunzător normelor în vigoare, pentru evitarea răspândirii particulelor în sala de cinema, precum și în hol, toalete și alte spații comune. În cazul în care cinematograful nu este în măsură să facă dovada unui sistem de aer condiționat/ventilație conform normelor de siguranță sanitară, acesta va fi obligat să nu utilizeze sistemele de aer condiționat și/sau ventilație;

d) să efectueze dezinfecția și aerisirea periodică a spațiilor de activitate, suprafețelor și a tuturor obiectelor atinse frecvent de public;

e) să efectueze nebulizarea săptămânal, în afara programului de lucru, a încăperilor climatizate cu recircularea aerului;

f) alocarea unui timp suficient pentru realizarea procedurilor de dezinfectare a suprafețelor de contact din săli după fiecare proiecție;

g) organizarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice între persoane:

(i) personalul va verifica respectarea distanțării sociale în timpul proiecțiilor de film;

(ii) referitor la distribuția locurilor în sală (atât online cât și la casele de marcat): se va aloca câte un scaun liber între spectatori. Prin excepție de la această regulă, minorul în vârstă de sub 12 ani poate sta pe scaunul de lângă adultul însoțitor, iar un însoțitor adult poate sta lângă maximum 2 minori, fără a avea spații libere între ei;

(iii) în ceea ce privește rândurile: ținând cont de structura de amfiteatru verticalizată, spectatorii nu stau față în față, ci unii în spatele celorlalți, înlăturând astfel riscul contaminării directe prin proximitate;

(iv) vizionarea spectacolului este permisă numai cu păstrarea locului individual în sală și a purtării măștii de protecție;

h) distribuirea de ochelari 3D este permisă doar în cazul celor de unică folosință;

i) punerea la dispoziția publicului de substanțe dezinfectante pentru mâini;

j) respectarea distanței obligatorii de minimum 1,5 m, în condițiile utilizării toaletelor;

k) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomerației;

l) dedicarea unor toalete strict copiilor și/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru este posibil;

m) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac;

n) dezinfectarea toaletelor cu substanțe biocide autorizate, înainte și după fiecare proiecție;

o) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în locație;

p) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient;

q) funcționarea cafenelei/bistroului/altor magazine care comercializează băuturi sau/și produse alimentare din incinta cinematografelor este permisă cu respectarea măsurilor de sănătate publică în vigoare.