Happy Cinema și HC Apartments te trimit în vacanță!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“Vacanță de vis la malul mării”

I. Organizator

I.1. Organizatorul campaniei promoționale este:

HC Apartments

II. Durata campaniei promoționale

II.1. Campania promoțională va incepe in data de 31.03.2022, ora 14:00 si se va finaliza in data de 31.05.2022, ora 23:59.

II.2. Campania promoțională va fi organizată pe pagina de Facebook HC Apartments și promovată pe paginile de Facebook ale cinematografelor Happy Cinema.

III. Drept de participare

III.1. Are drept de participare orice persoana fizică rezidentă din Romania, care a împlinit vârsta de 18 ani și și a urmat instrucțiunile de înscriere în concurs descrise pe pagina de Facebook HC Apartments.

III.2. Nu pot participa la această campanie promoțională angajaţii companiilor care administrează Happy cinema: Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL, asociații/acționarii, administratorii și angajații societăților comerciale în ale căror unități se desfășoară loteria publicitară, precum şi rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (soț/soție) ai tuturor celor mentionați anterior.

IV. Descrierea Premiilor Acordate

IV.1. Premiul ce poate fi castigat in cadrul campaniei promoționale este:

1 sejur de 7 nopți la HC Apartments din Kaliakria Resort, Bulgaria, în perioada 25 iunie 2022 – 2 iulie 2022. Unitatea pusă la dispoziție este de tip studio și poate acomoda 2 adulți și 2 copii într-un pat de 2 persoane și o canapea extensibilă. Sejurul nu include micul dejun. Câștigătorii vor avea acces gratuit la piscina din incinta complexului.

Valoarea premiilor este de 3010 lei.

V. Taxe si impozite

V.1. In cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va suporta impozitul aferent si il va vira la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare.

VI. Protecția datelor cu caracter personal

VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit la birourile de informatii din cinematografele Happy Cinema și pe website-ul Happy Cinema.

VI.2. Participarea la campania promoțională implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Prin înscrierea şi participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord ca datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, adresa de email și imagine, să intre în baza de date a HC Apartments, să fie prelucrate şi utilizate de acesta (personal ori prin împuterniciţi) în scopuri precum: înregistrarea şi validarea câştigătorilor campaniei promoţionale, înmânarea premiilor câștigătorilor, îndeplinirea obligațiilor fiscale. De asemenea, prin înscrierea la campania promoțională “Vacanță de vis la malul mării”, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și ca, în situația în care vor fi desemnați drept câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorţi, numele și imaginea lor să fie făcute publice și folosite în scopuri de marketing, fără alte obligații sau plăți, în conformitate cu dispozițiile legale în materie, după semnarea unei declaraţii/acord în acest sens.

VI.4. HC Apartments, prin acesta campanie, poate procesa datele cu caracter personal în scopuri de marketing cu privire la produsele lor.

VI.5. Participantii au dreptul de a accesa, de a rectifica, de a șterge, de a solicita restricționarea procesării, la portabilitatea datelor, la opoziție, de a  retrage consimțământul, de a nu face obiectul unei decizii atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care aceasta produce efecte juridice sau  afectează în mod semnificativ, de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorului la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.  HC Apartments, certifică faptul că vor respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, a Regulamentului UE 2016/679, precum și a OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

VI.6. Participantul la promoție în calitate de persoană vizată, are conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).  

VI.7. În vederea exercitării drepturilor sale, persoana vizată va înainta Organizatorilor o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, la adresa de pe site.

VI.8. Daca participantul intentioneaza sa si exercite drepturile prevazute in Politica de Confidentialitate, persoana vizata poate inainta Organizatorilor o cerere scrisa la punctele de lucru.

VII. Modalitatea de desfasurare

VII.1. Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să aprecieze (să dea like) pagina de Facebook HC Apartments și să nominalizeze (să dea tag) persoana cu care vor să plece în vacanță. Va fi luată în considerare o singură intrare/comentariu.

VII.2. Tragerea la sorți se va face utilizând platforma Iconosquare (https://random-comment-picker.iconosquare.com/global), iar câștigătorii vor fi anunțați în cadrul postării de pe pagina de Facebook HC Apartments și vor fi informați prin mesageria privată Facebook.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1. Câștigătorul își poate revendica premiul menționat la secțiunea IV după ce pune la dispoziția organizatorului o copie a buletinului. Câștigătorul va primi confirmarea rezervării sejurului și toate detaliile necesare prin e-mail.

VIII.2. Nu se va acorda contravaloarea în bani a premiilor.

VIII.3. Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul se obliga sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre Organizator, legate de aceasta campanie promoțională.

VIII.4. Orice contestatie va fi depusa la birourile de informatii din incinta Happy Cinema. Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusa in termen de 24 de ore de la data constatării neregulii, orice sesizare în acest sens depusă dupaă trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită. Eventualele contestații vor fi soluționate în termen de 48 de ore.

IX. Dispozitii finale

IX.1. Organizatorul campaniei promoționale nu este raspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite decat în limitele prevăzute la pct.V al prezentului Regulament.

IX.2. Prin înscrierea la campania promoțională “Vacanță de vis la malul mării participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

IX.3.  Participanții nu pot primi echivalentul în bani al premiului.

IX.4. Campania promoțională poate fi amânată, întreruptă sau încheiată înaintea finalului anunțat al perioadei de campanie, în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală a organizatorului.

IX.5. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

IX.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.